Co należy wiedzieć o ekspertyzie budowlanej?

0

Kiedy mowa o ekspertyzie budowlanej należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi. Mowa o opinii technicznej oraz ekspertyzie technicznej. Jako, że przepisy budowlane milczą na ten temat, z naszą pomocą, zapoznaj się ze wszystkimi potrzebnymi informacjami.

Ekspertyza budowlana w pigułce

Jak już zostało wspomniane na początku w skład ekspertyzy wchodzi opinia techniczna oraz ekspertyza. Przez pierwszą z nich rozumie się ocenę stanu nieruchomości uzyskaną na podstawie oględzin. W trakcie wydawania opinii korzysta się także z dokumentacji projektowej.

Ekspertyza techniczna jest z kolei oceną stanu nieruchomości. Ocena ta musi zostać udowodniona przy pomocy odpowiednich badań oraz wyliczeń. Wyliczenia dotyczą trwałości ścian, fundamentów, stropów elewacji, dachu oraz pozostałych składników konstrukcyjnych. Mowa więc o każdym z procesów odbywających się w trakcie budowy, albo korzystania z budynku. Dodatkowo zalicza się do niej inwentaryzację usterek, gdyż ekspertyza budowlana dotyczy nie tylko obiektów w trakcie budowy oraz nowopowstałych, ale ma ona związek także ze starszymi nieruchomościami. Na końcu ekspertyzy występują wnioski umożliwiające podjęcie kolejnych kroków.

Czego może dotyczyć ekspertyza?

W trakcie ekspertyzy sprawdza się pęknięcia ścian, fundamentów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych. Dotyczy ona dopasowania oraz przebudowy nieruchomości. Ekspertyza budowlana umożliwia skontrolowanie czy czynności o charakterze budowlanym odbyły się w oparciu o sztukę budowlaną. W jej trakcie ma miejsce skontrolowanie oraz rozpatrzenie usterek, awarii konstrukcyjnych oraz katastrof budowlanych. Wykonuje się analizę zasadności roszczeń odbywających się w trakcie postępowania sądowego.

Kiedy dobrze jest skorzystać z ekspertyzy budowlanej?

Ekspertyza budowlana przydaje się przede wszystkim w trakcie nabywania nieruchomości, gdyż tylko i wyłącznie jej wykonanie umożliwia zauważenie wad konstrukcyjnych, których oczywiście nie widać na pierwszy rzut oka. Ich wykrycie jest związane ze sporą oszczędnością pieniędzy, gdyż stan techniczny z biegiem czasu może ulec znacznemu pogorszeniu. Uzyskanie rady eksperta jest więc konieczne w trakcie zakupu domu czy mieszkania.

Istnieją również przypadki, kiedy wykonanie ekspertyzy jest konieczne. Mowa o wykonywaniu modernizacji, albo zmianie metody korzystania z budynku. W takich przypadkach, prawo budowlane wymaga ekspertyzy, której podejmie się odpowiednio do tego przygotowany specjalista.

Kiedy na ścianach, suficie oraz stropie pojawią się pęknięcia warto skontrolować czy nie miało miejsca naruszenie konstrukcji, albo jest to jeden ze skutków ubocznych starzenia się wykorzystanych materiałów i produktów.