Ulica Łowiecka w Szczecinie zostanie przebudowana. Inwestycja ułatwi dojazd do tutejszego obszaru przemysłowego.

Planowany jest remont na odcinku od bramy wjazdowej na teren FOSFAN S.A do ul. Nad Odrą. Celem inwestycji jest poprawa dostępności do terenów przemysłowych, w tym również nabrzeży portowych „Portu Nad Odrą”. Realizacja planowanej przebudowy spowoduje poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na ul. Fabrycznej i Kolejowej. Poprawa przejezdności wpłynie także na zmniejszenie hałasu, ograniczy emisję szkodliwych substancji. Stworzenie alternatywnego dojazdu wpłynie korzystnie na warunki ruchu i bezpieczeństwa na ul. Nad Odrą. Istnienie dobrego połączenia w znacznym stopniu ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz ich negatywnych skutków dla tutejszego obszaru przemysłowego.

W wyniku prac zmieniona zostanie funkcja ulicy Łowieckiej, która z ulicy typowo dojazdowej została zaprojektowana na główną ulicę łączącą tereny przeładunkowo-produkcyjne z ul. Nad Odrą. Dlatego zdecydowano się podnieść jej wymagania eksploatacyjne, oraz zmienić architekturę jezdni w zakresie:

  • zmiany konstrukcji i rodzaju nawierzchni,
  • zwiększenia szerokości jezdni (2 pasy po 3 m) i korekty jej przebiegu.
  • zamiast drogi zakończonej placem do zawracania, stworzona zostanie zatoka wzdłuż projektowanej jezdni, w najszerszej części o wymiarach 15/16 m, co jest wartością wystarczającą do zawracania pojazdów ciężarowych.

Przebudowie drogi towarzyszyć będzie też: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i oświetlenia. ZDiTM ogłosił właśnie informację o wyborze oferty. Wykonawcą będzie firma Strabag, która na wykonanie zadania będzie miała 5 miesięcy od momentu przekazania placu budowy. Koszt inwestycji to 1 907 826, 37 zł.