Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego tradycyjnie już włączył się w organizację obchodów rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości 75. rocznicy odbyły się we wtorek 14 lutego br. w Szczecinie.

Program uroczystości objął Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie oraz jubileuszowe spotkanie w Sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Krzysztof Barczyk – dyrektor Gabinetu Marszałka, który złożył kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Centralnym oraz wziął udział w spotkaniu na Zamku.

To dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę dziś spotkać się w gronie kombatantów i weteranów oraz ich rodzin z okazji uczczenia 75. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w największą polską armię czasów II wojny światowej – Armię Krajową. Bez wątpienia był to fenomen na skalę światową. Zakonspirowane wojsko, zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego działało na całym terytorium okupowanej II Rzeczypospolitej. Legendarni już dzisiaj żołnierze i dowódcy AK pozostaną na trwałe w pamięci polskiego społeczeństwa. Dziś pragniemy wyrazić nasz wielki szacunek wszystkim Państwu – bohaterom tamtych tragicznych wydarzeń. Niech dzisiejszy dzień będzie dla Państwa szczególnym świętem, obchodzonym w gronie rodzin i przyjaciół – mówił podczas spotkania Krzysztof Barczyk.

Jednym z zadań samorządu województwa jest integrowanie środowisk kombatanckich i koordynowanie ich działań. Na samorządzie województwa spoczywają też zadania z zakresu pielęgnowania polskości, rozwijania i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej.