Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działające na terenie gminy Police, w roku 2016 obchodzą 70-lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe, zorganizowane wspólnie przez strażaków i Urząd Miejski w Policach,  odbyły się 28 maja. Zostały połączone  z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka. Jubilaci to OSP Police, OSP Trzebież, OSP Tanowo i OSP Tatynia. Wszystkie te ochotnicze jednostki współpracują w akcjach z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach i Zakładową Strażą Pożarną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne “Police” SA. Jubileusz był wyjątkową okazją do wspólnego świętowania.

 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach. Była to msza św. koncelebrowana,  pod przewodnictwem księdza kanonika Waldemara Szczurowskiego, Kapelana Powiatowego Strażaków, z udziałem pocztów sztandarowych. W trakcie uroczystości ks. Marcin Madej  aktem biskupim został powołany na Kapelana OSP Tanowo.  Po mszy św. wszyscy barwnym pochodem z udziałem orkiestry strażackiej przeszli w kierunku Hotelu Dobosz. Po drodze uczestnicy uroczystości złożyli  pokłon św. Janowi Pawłowi II przed Jego Figurą. W  hotelu nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń i nominacji strażackich. Wśród odznaczonych znalazły się też cztery pracownice Urzędu Miejskiego w Policach. Otrzymały Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.