Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Mieczysław Jurek zapraszają na uroczystości z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. 

30 sierpnia 2017 r.

O godzinie 10:00 – Msza Św. W bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie

O godzinie 12:00 – brama Stoczni Szczecińskiej, ul Antosiewicza 1 w Szczecinie

Program uroczystości:

– przywitanie gości,

– przemówienia okolicznościowe,

– modlitwa „Anioł Pański”,

– złożenie kwiatów i wieńców.